0326.514.098
Học Đại Học Từ Xa Ngành quản trị kinh doanh là gì
Hãy để chúng tôi 
thp sáng 
h tr 
tương lai của bạn

Mục lục bài viết

Ngành quản trị kinh doanh là gì?

Quản trị kinh doanh là một ngành đào tạo cho sinh viên tất cả các kỹ năng, kiến thức cần thiết để có thể làm việc, thành lập và vận hành mọi loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước….). Bạn sẽ được đào tạo về cách vận hành và hoạt động của tất cả bộ phận, phòng ban trong một công ty như: hành chính – nhân sự, kế toán, marketing, sản xuất, phân phối hàng hóa.

Song song với việc đào tạo về chuyên môn bạn cũng sẽ được học về rất nhiều kỹ năng mềm như: khả năng lãnh đạo, làm việc độc lập hay đội nhóm, phân tích và dự báo tình hình, kinh doanh và các vấn đề liên quan đạo đức nghề nghiệp…..

Học Đại học từ xa ngành quản trị kinh doanh sẽ học những gì?

Ngành Quản trị kinh doanh đào tạo tập hợp những kiến thức và kỹ năng về kinh tế của rất nhiều ngành nghề liên quan khác nhau như: tài chính, kế toán, luật, marketing, Logistics, nhân sự… Học quản trị kinh doanh từ xa cũng giống như học Quản trị kinh doanh truyền thống, người học sẽ được đào tạo đầy đủ những kiến thức kinh tế đặc biệt là về quản trị từ cơ bản cho tới chuyên sâu, bao gồm:

 • Quản trị doanh nghiệp: Giới thiệu các khía cạnh cơ bản của việc quản lý doanh nghiệp, từ quản lý nguồn lực đến việc đưa ra quyết định chiến lược
 • Quản trị marketing: Giảng dạy cách thức xây dựng và thực hiện các chiến lược tiếp thị, cũng như phân tích thị trường và nhu cầu của khách hàng
 • Quản trị kế hoạch tài chính: Quản lý tài chính và ngân sách của doanh nghiệp, từ việc lập kế hoạch đến việc quản lý vốn và đầu tư
 • Quản trị nguồn nhân lực: Giảng dạy về cách tuyển dụng, đào tạo và quản lý nguồn nhân lực, đồng thời đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.
 • Quản trị về chiến lược kinh doanh: Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên những lý thuyết, để  xác định và phân tích các yếu tố chiến lược chiến trong kinh doanh cũng như cách thức để ứng dụng chúng trong thực tiễn.
 • Quản trị Logistic chuỗi cung ứng: Đào tạo  kiến thức cơ sở và chuyên ngành về cách quản lý Logistic và chuỗi cung ứng thông qua phân tích các giải pháp tối ưu hóa các hoạt động trong chuỗi cung ứng, giảm chi phí vận hành.

Bên cạnh khối kiến thức về chuyên ngành kinh tế và quản trị, sinh viên cũng sẽ được đào tạo về các kỹ năng mềm như:

 • Tư duy hệ thống;
 • Kỹ năng thuyết trình;
 • Kỹ năng ra quyết định;
 • Kỹ năng lãnh đạo;
 • Kỹ năng quản lý và điều hành doanh nghiệp…

Như vậy, với kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cùng kỹ năng giao tiếpđược đào tạo tại ngành quản trị kinh doanh từ xa, sinh viên được trang bị:

 • Nắm được các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn.
 • Có kiến thức và kỹ năng về lãnh đạo, quản trị, điều hành doanh nghiệp, từ việc lập kế hoạch, tổ chức, điều phối tài nguyên và kiểm soát hoạt động kinh doanh.
 • Có tư duy nghiên cứu độc lập và tinh thần làm việc nhóm theo yêu cầu của công việc.
 • Hiểu về quy trình kế toán và tài chính, khả năng đọc hiểu báo cáo tài chinh từ đó đánh giá hiệu quả tài chính và đưa ra chính sách quản lý nguồn trong doanh nghiệp.
 • Nắm bắt các khía cạnh quan trọng của quản trị marketing, xây dựng chiến lược marketing và quảng bá sản phẩm.
 • Có khả năng phân tích môi trường cạnh tranh, xác định mục tiêu và chiến lược kinh doanh trên thị trường hoặc một doanh nghiệp cụ thể.