0326.514.098
Chương trình đào tạo đại học từ xa ngành Quản trị kinh doanh
Hãy để chúng tôi 
thp sáng 
h tr 
tương lai của bạn

Mục lục bài viết

Hình thức học: Học online 100% qua hệ thống trực tuyến bằng tài liệu, bài giảng có sẵn. Thời gian sử dụng không giới hạn.
Thời gian đào tạo: từ 2 – 4 năm, tùy thuộc vào trình độ và bậc tốt nghiệp trước đó.

Chương trình đào tạo

 • Phần kiến thức giáo dục đại cương: Tổng số tín chỉ phải học – 44 tín chỉ
 • Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành, kiến thức chuyên sâu, chuyên đề thực tập): Tổng số tín chỉ – 85 tín chỉ

Học quản trị kinh doanh từ xa ra trường làm gì?

Học từ xa ngành Quản trị kinh doanh ra làm gì là câu hỏi mà nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm nhất trước mỗi kỳ tuyển sinh

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, ngành Quản trị kinh doanh là một ngành học có nhu cầu cao và cơ hội việc làm rộng mở trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp cử nhân chương trình Đại học ngành Quản trị kinh doanh từ xa, bạn sẽ có nhiều lựa chọn về nghề nghiệp khác nhau như:

 • Quản Lý Doanh Nghiệp: Bạn có thể mở doanh nghiệp riêng hoặc giữ chức vụ quản lý tại các doanh nghiệp khác.
 • Quản Lý Tài Chính: Quản lý mảng tài chính và ngân sách của doanh nghiệp, đồng thời lập kế hoạch chiến lược, tổ chức và kiểm soát tất cả các giao dịch tài chính trong doanh nghiệp.
 • Quản Lý Nhân Sự: Phụ trách việc tuyển dụng, đào tạo, và quản lý nhân viên, đồng thời xây dựng và duy trì môi trường làm việc tích cực.
 • Quản Lý Chuỗi Cung Ứng: Đảm bảo hoạt động của chuỗi cung ứng, từ việc mua nguyên liệu đến sản xuất và phân phối sản phẩm.
 • Tư Vấn Quản Trị: Cung cấp các dịch vụ tư vấn về cách tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và quản lý nhân sự cho các doanh nghiệp.
 • Nghiên Cứu và Phân Tích Kinh Doanh: Làm việc tại các bộ phận phân tích kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc các công ty nghiên cứu thị trường giúp họ hiểu rõ thị trường và xu hướng kinh doanh.
 • Giảng Dạy và Nghiên Cứu: sinh viên có thể trở thành giảng viên trong lĩnh vực giáo dục, giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học và viện nghiên cứu nếu học lên cao học.
 • Quản Lý Dự Án: Phụ trách việc quản lý các dự án từ khởi công đến hoàn thành, đảm bảo thực hiện đúng hẹn và không vượt quá ngân sách đã đưa ra.
 • Chuyên viên tại phòng ban như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng dịch vụ khách hàng;

Như vậy, bằng những kiến thức đã học ở ngành Quản trị kinh doanh cùng với kỹ năng của mỗi cá nhân, sinh viên có thể tham gia vào một loạt các lĩnh vực và ngành công nghiệp khác nhau.